Wartościowanie stanowisk

W wielu firmach decyzje personalne dotyczące stanowiska, poziomu wynagrodzenia zasadniczego
i innych składników płacowych zapadają na podstawie indywidualnych decyzji personalnych zapisanych
w umowach o pracę. W sytuacji, gdy organizacja się rozrasta, rosną także dysproporcje pomiędzy warunkami płacowymi oferowanymi pracownikom na podobnych lub tych samych stanowiskach, a także
pojawia się brak odpowiednich proporcji pomiędzy płacami różnych poziomów stanowisk. W takich
warunkach coraz częściej obserwuje się przejawy niezadowolenia pracowników z powodu niejednolitego
podejścia do wynagradzania. Działy personale, zwykle jako pierwsze, czują potrzebę wprowadzenia
standardów, w tym w szczególności dotyczących jednolitego podejścia do oferowanych pracownikom
warunków pracy i płacy.

Wartościowane stanowisk to proces, dzięki któremu porządkujemy politykę wynagradzania w firmie. 

Polega on na analizie, stanowisko po stanowisku, zakresu pracy i ocenie punktowej tego zakresu w oparciu o te same kryteria, zdefiniowane zgodnie z potrzebami firmy. Poza konsultantem,
kluczową rolę spełnia zespół wartościujący złożony z osób – pracowników firmy, które doskonale znają zakres poszczególnych stanowisk. 

Pracujemy w oparciu o metodę analityczno-punktową.
Efektem wartościowania jest uporządkowana lista stanowisk – od najbardziej wartościowego do najmniej wartościowego z punktu widzenia firmy.


Należy pamiętać o przepisach zakazujących dyskryminacji płacowej czyli takiej, do której dochodzi, jeśli pracownicy wykonujący podobne lub tożsame prace są jednocześnie różnie wynagradzani.  Sformalizowane wartościowanie pomaga pracodawcy unikać ryzyka wystąpienia zarzutów, gdyż daje
podstawę z jednej strony do podobnego wynagradzania na porównywalnych stanowiskach, z drugiej – do ich różnicowania na stanowiskach o innym charakterze, co jest potwierdzone wynikami wartościowania.


 

Przewiń do góry