Systemy ocen i premiowania

Systemy ocen budujemy zawsze „na miarę” zdjętą z organizacji i jej priorytetów.

Dobrze opracowany, dostosowany do potrzeb organizacji i zgodny z modelem kompetencyjnym system
ocen to narzędzie służące ocenie wyników pracy (poziomu realizacji indywidualnych lub/i zbiorowych
zadań, celów) oraz ocenie stylu, w jakim te cele zostały osiągnięte, czyli kompetencji pracowników.
Wyniki ocen stanowią podstawę wielu działań w ramach polityki personalnej. Możemy na nich
oprzeć działania firmy skierowane na rozwój i wzrost motywacji pracowników.

Dobrze opracowany system ocen może być podstawą efektywnego systemu premiowania
pracowników. Nasza firma oferuje dostosowany do specyficznych potrzeb każdego Klienta
rozwiązania i narzędzia informatyczne służące zarówno samej ocenie jak i premiowaniu pracowników.

Specjalizujemy się w szczególności w opracowywaniu efektywnych i motywujących systemów ocen i premiowania pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Przewiń do góry