Onboarding

Dobrze przeprowadzony proces onboardingu gwarantuje szybie i bezkonfliktowe włączenie nowego
pracownika do organizacji i jej życia społecznego. W efekcie prowadzi to do osiągania przez pracownika
oczekiwanych rezultatów pracy i daje mu poczucie przynależności do zespołu. 

24HR kompleksowo opracowujemy i przygotowujemy pełną dokumentację potrzebną do wdrożenia efektywnie funkcjonującego systemu adaptacji nowych pracowników dopasowanego do specyfiki Klienta. Kluczową rolę w procesie adaptacji nowego pracownika odgrywa jego opiekun, którego również odpowiednio do tej funkcji przygotowujemy.

Zaniedbanie procesu adaptacji przejawiające się brakiem zainteresowania problemami
nowego pracownika jest najczęstszą przyczyną rezygnacji z pracy w pierwszym roku zatrudnienia.

Przewiń do góry