Diagnoza i budowanie kultury BHP

Badania nad wpływem czynnika ludzkiego w zapobieganiu wypadkom przy pracy dowodzą, że stan techniczny wyposażenia oraz warunki środowiska pracy są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy,
ale decydujący wpływ na kształtowanie się poziomu wypadkowości wywierają pracownicy, ich zachowania oraz postawy wobec bezpieczeństwa i ryzyka. Dlatego tak ważne dla każdego przedsiębiorstwa powinno być kształtowanie kultury bezpieczeństwa. Jako wieloletni praktycy w tym zakresie proponujemy naszym Klientom sprawdzone i unikatowe rozwiązania w zakresie budowania kultury bezpieczeństwa, poprzedzone gruntowną analizą zastanej sytuacji. 

Nasze doświadczenia pokazują, że skupienie się na czynniku ludzkim w aspekcie bezpieczeństwa pracy w sposób znaczący obniża wypadkowość oraz podnosi zaangażowanie pracowników. Wielokrotnie udowadniałyśmy naszym Klientom, że diagnoza kultury bezpieczeństwa pracy oraz odpowiednio zaprojektowane behawioralne narzędzia jej wzmacniania to jedna z najlepszych inwestycji.

Przewiń do góry